Interim

Co je Interim?

Interim management je dočasná forma vedení firmy nebo jiné organizace. Používá se v případech, kdy je třeba rychle zajistit zkušeného a kvalifikovaného manažera, aby pomohl udržet provoz organizace v době, kdy současný management čelí výzvám, které sám nedokáže řešit, nebo když je třeba rozšířit jeho schopnosti. 

Existuje několik důvodů, proč firmy volí interimové řešení:

 

 1. Dočasná povaha: Interim služba je dočasná služba poskytovaná organizaci nebo firmě na určité období, obvykle během doby, kdy je potřeba dočasná podpora nebo odborné znalosti.
 2. Odborná pomoc: Interimní služby jsou často zaměřeny na poskytování specifických dovedností, znalostí nebo zkušeností, které organizaci chybí nebo potřebuje dočasně.
 3. Různé oblasti: Interimní služby mohou být poskytovány v různých oblastech, včetně managementu, financí, lidských zdrojů, marketingu, IT a dalších.
 4. Flexibilita: Jednou z hlavních výhod interim služeb je flexibilita. Organizace může najmout interimního pracovníka na základě potřeby a bez dlouhodobých závazků.
 5. Rychlost nasazení: Interimní pracovníci jsou často k dispozici k rychlému nasazení, což je užitečné v situacích, kdy je potřeba rychle reagovat na změny nebo řešit naléhavé problémy.
 6. Zkušenost a odbornost: Interimní pracovníci obvykle disponují širokým spektrem zkušeností a odborných znalostí získaných během jejich kariéry, což jim umožňuje efektivně a účinně řešit různé situace.
 7. Strategické poradenství: Vedle plnění operativních úkolů může interimní pracovník také poskytovat strategické poradenství a doporučení založené na svých zkušenostech a znalostech.
 8. Pomoc při změnách: Interimní pracovníci mohou být také cenní při provádění organizačních změn, restrukturalizaci nebo při řízení projektů.
 9. Podpora při obsazení klíčových pozic: V případě, že organizace hledá nového trvalého zaměstnance na klíčovou pozici, může interimní pracovník zastávat tuto roli do doby, než je vhodný kandidát nalezen.
 10. Optimalizace nákladů: Interimní služby mohou být ekonomicky výhodné, protože organizace platí pouze za období, kdy jsou služby poskytovány, a nemusí hradit dlouhodobé zaměstnanecké benefity a náklady spojené s trvalým zaměstnáním.

Kdy je vhodné zvážit využití interim manažera?

 • Pokud nastane nepředvídatelný odchod současného manažera.
 • Při formování nového týmu nebo oddělení v podniku.
 • Při zavádění nového obchodního modelu nebo strategie.
 • V případě krizových situací ve společnosti.
 • Před převzetím společnosti novým vlastníkem, kdy je třeba dočasně zajistit řízení.
 • Při implementaci nových technologií nebo procesů.
 • Při vstupu na nový trh nebo do nové geografické oblasti.
 • Při integraci nově akvizovaných společností.
 • Při restrukturalizaci nebo reorganizaci podniku.
 • Při řešení problémů s dodavateli nebo zákazníky.
 • Při změně řízení nebo vedení týmu.
 • Při řešení problémů s dodržováním předpisů nebo regulací.